پشتیبانینصب و فعالسازی نرم افزار

آموزش تصویری نصب ۳D Modeling 2022

0

       آموزش نصب ۳D World Studio v5.52

 

 • توجه: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۷ نصب می شود.
 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

 • برای اجرا شدن برنامه به صورت کرک شده، shortcut ایجاد شده بر روی Desktop را با نام Run 3DWorldStudio اجرا کنید.

 

 

 آموزش نصب ۳D-Coat 4.9.72 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

تصویری از محیط برنامه

 

 

آموزش تصویری Autodesk Maya 2022 x64

 

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۴: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ ورژن ۱۸۰۳ یا ورژن های بالاتر نصب می شود.

 

 • این نرم افزار نیازی به فعالسازی ندارد.
 • راهنمای نصب نرم افزار :
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی کلید Install کلیک کنید.
 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود گزینه I agree to the Terms of Use را فعال کرده و سپس بر روی کلید Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی کلید Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر، گزینه PyMEL for Python 3 را غیرفعال کرده و سپس بر روی کلید Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • پس از پایان نصب در صورت مشاهده پنجره زیر، بر روی کلید Restart کلیک کنید.

 • در صورتی که به جای پنجره بالا پنجره زیر نمایش داده شد، بر روی کلید Finish کلیک کنید.

 

 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب Autodesk Mudbox 2022 x64

 

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۴: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ ورژن ۱۸۰۳ یا ورژن های بالاتر نصب می شود.

 

 • این نرم افزار نیازی به فعالسازی ندارد.
 • راهنمای نصب نرم افزار :
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی کلید Install کلیک کنید.
 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود گزینه I agree to the Terms of Use را فعال کرده و سپس بر روی کلید Next کلیک کنید.
خواندن این مطلب
چطور آیکون برنامه موردنظر خود را به دسکتاپ ویندوز اضافه کنیم؟

 • در پنجره زیر بر روی کلید Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • پس از پایان نصب، در صورت مشاهده پنجره زیر بر روی کلید Restart کلیک کنید.

 • در صورتی که به جای پنجره بالا پنجره زیر نمایش داده شد، بر روی کلید Finish کلیک کنید.

 

 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.

تصویری از محیط برنامه

 

 

آموزش تصویری Blender 2.80 x86

 • تذکر : قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • این برنامه نیازی به فعالسازی ندارد.

 

آموزش تصویری Blender 2.92 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • این برنامه نیازی به فعالسازی ندارد

 

آموزش نصب DAZ Studio Professional 4.15.0.2 x64

تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.

تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره باز شده ابتدا گزینه Work Offline را انتخاب کرده و گزینه Do not show this again را فعال کنید و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی کلید شماره سریال کلیک کنید.
 • سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی OK کلیک کنید.
 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.
 • در صورتی که پس از اجرا کردن برنامه با پنجره زیر مواجه شدید، کافیست بر روی کلید Close کلیک کنید.

تصویری از محیط برنامه

 

 

آموزش نصب Fragmotion 1.3.4

تذکر: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود، بر روی Cancel کلیک کنید.
 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، پس از پایان شمارش معکوس بر روی Continue کلیک کنید.
 • از منوی help بر روی Register fragMOTION… کلیک کنید.
 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • Product code و Registration code را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Register کلیک کنید.

 • با مشاهده پنجره زیر، بر روی OK کلیک کنید.

 

 

آموزش نصب Hexagon 2.5.1.79

 • تذکر ۱: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • از اتوران بر روی کلید شماره سریال کلیک کنید.
 • سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی کلید Validate کلیک کنید.

 

تصویری از محیط برنامه

آموزش نصب Inivis AC3D v8.5.55 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب Maxon Cinema 4D Studio S23.110 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

 

 • تذکر ۳: قبل از اقدام به کرک کردن این برنامه حتماً آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.
 • تذکر ۴: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
خواندن این مطلب
آموزش حذف کامل نرم افزار های نصب شده با استفاده از IObit Uninstaller

 

 •  تذکر ۵: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ نصب می شود.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • پس از مشاهده پیغام زیر، برنامه را ببندید.

 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

 

 • از اتوران بر روی کلید کرک دوم کلیک کنید.
 • در پنجره باز شده بر روی کلید OK کلیک کنید.

 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب MilkShape 3D 1.8.5

تذکر: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

 • در زمان نصب برنامه، گزینه Trial version را انتخاب کرده و برنامه را نصب کنید.

 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • از منوی Help بر روی About کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، بر روی Register کلیک کنید.

 

 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • نام و سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی OK کلیک کنید.

 • با مشاهده پنجره زیر، بر روی OK کلیک کنید.

 

 • برنامه را ببندید و مجدداً اجرا کنید.

 

آموزش نصب NewTek LightWave 3D 2020.0.2.3226 x64

تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.

تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

تصویری از محیط برنامه

آموزش نصب Pixologic ZBrush 4R7

 

 • تذکر ۱: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Phone Activation کلیک کنید.
 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Agree کلیک کنید.
 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • اعداد نوشته شده در قسمت Request Code برنامه را در قسمت Request Code فایل Keygen وارد کرده و سپس بر روی Generate کلیک کنید تا Activation Code ساخته شود.

 • Activation Code به دست آمده را کپی کنید.
 • در پنجره زیر بر روی Enter Activation Code کلیک کنید.

 

 • در پنجره زیر Activation Code کپی شده در مرحله قبل را با استفاده از کلید های (Ctrl + V) در برنامه وارد کنید و سپس کلید Enter را از روی کیبورد فشار دهید.

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب Rhinoceros 7.4.21078.01001 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.

 

 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، ابتدا برنامه Visual C ++ RuntimePack (2005-2019) v14.29.29917 را از گروه Windows Requirement بر روی ویندوز خود نصب کنید.
 • تذکر ۴: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۵: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ و ۸.۱ نصب می شود.

 

 • راهنمای نصب و فعالسازی نرم افزار :
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی کلید چرخ دنده کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، گزینه های نشان داده شده در تصویر زیر را غیرفعال کرده و سپس بر روی کلید Install Now کلیک کنید. (در صورتی که برنامه برای ادامه نصب به اینترنت نیاز داشت، ارتباط خود را با اینترنت برقرار نمایید.)
خواندن این مطلب
آموزش غیرفعال کردن Windows Defender در ویندوز 10و7

 • پس از پایان نصب، بر روی کلید Close کلیک کنید.
 • برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در پنجره باز شده بر روی کلید Activate کلیک کنید.

 • پس از مشاهده پیغام Activation write success، بر روی کلید ضربدر کلیک کنید.

 

 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.

تصویری از محیط برنامه

آموزش نصب Rocket 3F 1.7.3

 

 • تذکر ۱: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 •  تذکر ۴: قبل از اقدام به نصب این برنامه، ابتدا نرم افزار DirectX End-User Runtimes 9.29.1974 را از گروه Windows Requirement بر روی ویندوز خود نصب کنید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • فایل کرک را نصب کنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک دوم کلیک کنید.
 • فایل کرک را نصب کنید.
 • برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره باز شده، نام و پسورد دلخواه خود را در کادرهای نشان داده شده وارد کنید و سپس بر روی کلید Retrieve Subscriptions کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی کلید OK کلیک کنید.

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب SketchUp Pro 2021 v21.0.391 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به کرک کردن این برنامه آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.
 • تذکر ۴: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۵: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ نصب می شود.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Install کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Install کلیک کنید.)

 

 • در پنجره باز شده بر روی کلید Patch کلیک کنید.

 • پس از گذشت ۱۰ ثانیه، بر روی کلید Exit کلیک کنید.

 

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب SpeedTree Cinema 8.4.2 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.

 

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

 

تصویری از محیط برنامه

 

آموزش نصب SpeedTree Games Indie 8.4.2 x64

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب و آپدیت بودن درایور کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید کرک کلیک کنید.
 • در صورتی که مسیر پیش فرض نصب نرم افزار را تغییر نداده اید، بر روی کلید Extract کلیک کنید. (در صورتی که مسیر نصب برنامه را در هنگام نصب آن تغییر داده اید، با استفاده از کلید Browse مسیر نصب برنامه را مشخص کرده و سپس بر روی کلید Extract کلیک کنید.)

 

تصویری از محیط برنامه

 

 

 

 

 

آموزش نصب لومیون ۱۱ | ۱۱ LUMION

مقاله قبلی

مهارتهای هفت گانه کامپیوتر ICDL

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در پشتیبانی