پشتیبانینصب و فعالسازی نرم افزار

آموزش تصویری نصب AutoCAD Collection 2022

0
 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب بودن درایورهای کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۴: این برنامه فقط بر روی ویندوز ۱۰ ورژن ۱۸۰۳ یا ورژن های بالاتر نصب می شود.

راهنمای نصب نرم افزار AutoCAD ۲۰۲۲ ۶۴Bit :

 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی کلید Install کلیک کنید.
 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود گزینه I agree to the Terms of Use را فعال کرده و سپس بر روی کلید Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی کلید Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی کلید Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • پس از پایان نصب، در پنجره زیر بر روی کلید Restart کلیک کنید.

 • تصویری از محیط برنامه

 

جهت خرید آموزش AUTOCAD بر روی تصویر کلیک نمایید

راهنمای نصب نرم افزار AutoCAD 2016 SP1 64Bit:

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب بودن درایورهای کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • تذکر ۴: قبل از اقدام به نصب این برنامه، حتماً برنامه (۲۰۰۵-۲۰۱۹) Visual C++ RuntimePack 20.3.3 را از گروه Windows Requirements بر روی ویندوز خود نصب کنید.
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی OK کلیک کنید.

 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Install کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، گزینه I Accept را فعال کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.
خواندن این مطلب
آموزش نمایش فایلهای پنهان و Hidden در ویندوز 10 و 7

 • در پنجره زیر بر روی Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • صبر کنید تا برنامه نصب شود.

 • پس از نصب برنامه بر روی Finish کلیک کنید.

 • در صورت مشاهده پیغام زیر، بر روی Yes کلیک کنید.

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی به روز رسانی کلیک کنید.
 • صبر کنید تا فایل آپدیت نصب شود.

 • پس از پایان نصب، در پیغامی که نمایش داده می شود بر روی OK کلیک کنید.

 • برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Activate کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Close کلیک کنید.

 • در صورتی که برنامه اجرا شد آن را ببندید و مجدداً اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود، مجدداً بر روی Activate کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی کرک کلیک کنید.
 • فایل Patch را در مسیری که برنامه را نصب کرده اید، نصب کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Patch کلیک کنید.

 • در پنجره زیر، سریال نوشته شده در قسمت Request Code را با استفاده از کلید های (Ctrl + C) کپی کنید.

 • سریال کپی شده در مرحله قبل را در قسمت Request Code فایل Keygen وارد کرده و سپس بر روی Generate کلیک کنید تا Activation Code ساخته شود.
 • Activation Code به دست آمده را از فایل Keygen کپی کنید.

 • در پنجره زیر گزینه I have an activation code from Autodesk را فعال کرده و سپس Activation Code به دست آمده در مرحله قبل را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پایان بر روی Finish کلیک کنید.

 • اکنون می توانید برنامه را اجرا کنید.
 • تصویری از محیط برنامه

 

جهت خرید آموزش اتوکد بر روی تصویر کلیک نمایید .

جهت خرید آموزش اتوکد بر روی تصویر کلیک نمایید .

 

راهنمای نصب و فعال سازیAutoCAD 2017 SP1 64Bit:

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب بودن درایورهای کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی OK کلیک کنید.
خواندن این مطلب
آموزش غیر فعال کردن آنتی ویروس Avira

 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Install کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، گزینه I Accept را فعال کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • صبر کنید تا برنامه نصب شود.

 • پس از نصب برنامه بر روی Finish کلیک کنید.

 • در صورت مشاهده پیغام زیر، بر روی Yes کلیک کنید.

 • پس از نصب، برنامه را اجرا نکنید.
 • از اتوران بر روی کلید به روز رسانی کلیک کنید.
 • صبر کنید تا فایل آپدیت نصب شود.

 • پس از پایان نصب، در پیغامی که نمایش داده می شود بر روی OK کلیک کنید.

 

 • برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود، بر روی گزینه نشان داده شده در شکل زیر کلیک کنید.

 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Enter a Serial Number کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Activate کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Close کلیک کنید.

 • در پیغام زیر بر روی Yes کلیک کنید.

 • در پنجره ای که نمایش داده می شود، مجدداً بر روی Activate کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی کرک کلیک کنید.
 • فایل Patch را در مسیری که برنامه را نصب کرده اید، نصب کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Patch کلیک کنید.

 • در پنجره زیر، سریال نوشته شده در قسمت Request Code را با استفاده از کلید های (Ctrl + C) کپی کنید.

 • سریال کپی شده در مرحله قبل را در قسمت Request Code فایل Keygen وارد کرده و سپس بر روی Generate کلیک کنید تا Activation Code ساخته شود.
 • Activation Code به دست آمده را از فایل Keygen کپی کنید.

 • در پنجره زیر گزینه I have an activation code from Autodesk را فعال کرده و سپس Activation Code به دست آمده در مرحله قبل را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پایان بر روی Finish کلیک کنید.

 • تصویری از محیط برنامه
خواندن این مطلب
آموزش غیر فعال کردن UAC در ویندوز ۷،۱۰

 

 

 

راهنمای نصب و فعال سازیAutoCAD 2019 64Bit:

 • تذکر ۱: این برنامه فقط بر روی سیستم های ۶۴ بیتی نصب می شود.
 • تذکر ۲: قبل از اقدام به نصب این برنامه حتماً ارتباط خود را با اینترنت قطع کنید.
 • تذکر ۳: قبل از اقدام به نصب این برنامه، از نصب بودن درایورهای کارت گرافیک خود اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از کلیک کردن بر روی کلید نصب نرم افزار در اتوران، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی OK کلیک کنید.

 • پس از Extract شدن برنامه، در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Install کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود، گزینه I Accept را فعال کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پنجره زیر بر روی Install کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود.

 • صبر کنید تا برنامه نصب شود.

 • پس از نصب برنامه بر روی Finish کلیک کنید.

 • در صورت مشاهده پیغام زیر، بر روی Yes کلیک کنید.

 • پس از نصب، برنامه را اجرا کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Enter a Serial Number کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Activate کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی شماره سریال کلیک کنید.
 • سریال را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پنجره دیگری که نمایش داده می شود بر روی Close کلیک کنید.

 • در پیغام زیر بر روی Yes کلیک کنید.

 • در پنجره ای که نمایش داده می شود، مجدداً بر روی Activate کلیک کنید.

 • از اتوران بر روی کرک کلیک کنید.
 • فایل Patch را در مسیری که برنامه را نصب کرده اید، نصب کنید.
 • در پنجره ای که نمایش داده می شود بر روی Patch کلیک کنید.

 • در پنجره زیر، سریال نوشته شده در قسمت Request Code را با استفاده از کلید های (Ctrl + C) کپی کنید.

 • سریال کپی شده در مرحله قبل را در قسمت Request Code فایل Keygen وارد کرده و سپس بر روی Generate کلیک کنید تا Activation Code ساخته شود.
 • Activation Code به دست آمده را از فایل Keygen کپی کنید.

 • در پنجره زیر گزینه I have an activation code from Autodesk را فعال کرده و سپس Activation Code به دست آمده در مرحله قبل را در برنامه وارد کرده و سپس بر روی Next کلیک کنید.

 • در پایان بر روی Finish کلیک کنید.

 • تصویری از محیط برنامه

آموزش تصویری نصب Adobe Master Collection 2021 _ DVD 2

مقاله قبلی

آموزش تصویری نصب Mathworks Matlab R2021a

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در پشتیبانی