سالیدورک

دستور های کاربردی در SolidWorks

0

برخی از دستور های کاربردی در SolidWorks:

قیدهای مربوط به کمان در نرم‌افزار  SolidWorks

 

برای تعریف قیدهای بین دو کمان باید روی یکی از آن‌ها با موس کلیک و پس از نگه داشتن دکمه‌ی Ctrl کمان دیگر را انتخاب نمود. به این شکل پنجره‌ی مشخصات باز شده و کاربر می‌تواند از بین قیود تعریف‌شده در این پنجره‌ قید مدنظر خود را انتخاب نمایند.

از جمله این قیود :

 • قید Tangent : دو کمان را بر یکدیگر مماس خواهد کرد.
 • قید Concentric : برای هم‌مرکز کردن دو کمان به‌کار می‌رود.
 • قید Cordial : برای انطباق دو قوس بر هم استفاده می‌شود.
 • قید Equal : با انتخاب این گزینه شعاع دو کمان با یکدیگر برابر می‌شود.

رسم مستطیل در اسکچ نرم‌افزار  SolidWorks

 

با انتخاب دستور رسم مستطیل پنج دستور جدید نمایش داده می شود. با استفاده از هرکدام از این پنج دستور می‌توان مستطیل‌های متفاوتی را رسم نمود.

 

 • دستور اول برای رسم مستطیل افقی به‌کار می‌رود. برای رسم مستطیل افقی کاربران باید بعد از انتخاب دستور یک قسمت دلخواه از صفحه را انتخاب نمایند تا گوشه‌ی اول مستطیل تعیین گرد، با کلیک روی بخش دیگری از صفحه گوشه‌ی دیگر مستطیل نیز تعیین خواهد شد.
 • دستور دوم برای رسم مستطیل عمودی به‌کار می‌رود .برای رسم مستطیل عمودی نخست دستور دوم انتخاب می‌شود و آن‌گاه برای رسم در مرحله‌ی اول مرکز مستطیل انتخاب می‌شود و در گام دوم یکی از گوشه‌های آن با کلیک روی صفحه تعیین می‌گردد.
 • دستورهای سوم و چهارم برای ترسیم مستطیل‌های زاویه‌دار به‌کار می‌رود. اضلاع روبه‌رو در مستطیل زاویه‌دار مانند مستطیل عادی با هم برابر و مساوی‌اند.
 •  دستور پنجم نیز برای رسم متوازی‌الاضلاع  به‌کار می‌رود که در این حالت اضلاع دوبه‌دو با هم موازی‌ هستند.

تنظیمات نمایش در نرم‌افزار SolidWorks

دستورهای  محتلفی در نرم‌افزار SolidWorks برای تنظیمات نمایش در نظر گرفته شده است.

خواندن این مطلب
انواع بادامک

بخشی از مهم‌ترین این دستورات :

 • Area Hatch / Fill : با انتخاب این گزینه‌ می‌توان هاشور پیش‌فرض مقاطع را انجام داد.
 • Wire Frame  : با انتخاب این گزینه‌ تمام خطوط محیطی قطعه به‌صورت یک خط نمایش داده خواهد شد.
 • Hidden Lines Removed  : با انتخاب این گزینه‌ خط‌ های ندید به‌صورت خط‌چین نمایش داده نمی‌شوند.
 • Shaded : با انتخاب این گزینه‌ تنها سطوح قابل مشاهده را نمایش می‌دهد و خطوط را حذف می‌کند.
 • Shaded with Edges : با انتخاب این گزینه تمامی سطوح و خطوط قابل مشاهده را نمایش می‌دهد.
 • Hidden Lines Visible  : با انتخاب این گزینه‌ خط‌ های ندید خط‌ های ندید به‌صورت خط‌چین نمایش داده می‌شوند

 

ایجاد لبه در نرم‌افزار SolidWorks

لبه در انواع مدل‌ها به‌خصوص در ورق‌کاری کاربرد زیادی دارد.دستورهای مختلفی در رابطه با طراحی لبه در محیط SolidWorks وجود دارد:

 •  offset : به‌منظور تعیین فاصله‌ی لبه از خط انتخابی به‌کار می‌رود.
 •  Flange Position : در تعیین وضعیت لبه کاربرد دارد.
 •  Material Outside :با انتخاب این گزینه سطح داخلی لبه با خط لبه‌ی انتخابی در یک راستا قرار می‌گیرد.
 •  Bend Outside : باعث می‌شود تا شعاع خم لبه از خط انتخابی آغاز گردد
 •  Outer Virtual Sharp در تعیین فاصله از لبه‌ی مجازی کاربرد دارند.
 •  Inner Virtual Sharp  : و فاصله‌ی قسمت صاف کاربرد دارند.
 •  Tangent Bend : برای تعیین فاصله از لبه‌ی مماسی استفاده می‌شود.

 

 

تنظیمات واحدها در نرم‌افزار  SolidWorks

واحد طراحی نرم‌افزار SolidWorks در زمان اجرای برنامه توسط کاربر تعیین می‌شود ولی در صورت نیاز میتوان این واحدها را به‌طور موقت تغییر داد.برای این کار دو روش وجود دارد:

 1.  کاربر می‌تواند قسمت Options از بخش Tools را انتخاب و از تب Document Properties وارد بخش Units شود.
 2.  کاربر می‌تواند از بخش پایین سمت راست پنجره‌ی نرم‌افزار روی Edit Document Units کلیک کند تا به‌طور مستقیم وارد پنجره‌ی اصلی شود.
خواندن این مطلب
نکات SOLIDWORKS برای طراحان و مهندسان

تنظیمات Drawings در نرم‌افزار  SolidWorks

تنظیمات Drawings در نرم‌افزار  SolidWorks

از مهم‌ترین دستورهای تنظیمات عمومی بخش Drawings در نرم‌افزار SolidWorks:

 •  Select Hidden Entities : با انتخاب این گزینه‌ امکان انتخاب و حذف خط ندید را فراهم می‌کند.
 •  Display sketch arc center points : با انتخاب این گزینه‌ نیز مرکز کمان‌ها را نمایان می‌سازد.
 • Enable symbol when adding new revision : با انتخاب این گزینه‌ می‌توان در حین ویرایش شکل‌های جدیدی را به طراحی اضافه کرد.
 •  Print out-of-sync water mark : با انتخاب این گزینه‌ در صورت عدم هم‌خوانی هر کدام از نماها با قطعه یا اسمبلی، دور آن نما مستطیلی با خط ندید کشیده می‌شود.
 •  Eliminate duplicate model dimensions on insert : با انتخاب این گزینه‌ اندازه‌های کپی‌شده به بخش نقشه‌کشی وارد نمی‌شوند.
 •  Mark all part/assembly dimension into drawing by default : با انتخاب این گزینه‌ تمام اندازه‌های ایجادشده در بخش طراحی قطعه یا اسمبلی به‌طور پیش‌فرض به بخش نقشه‌کشی وارد می‌شوند.
 • Automatically scale new drawing views  : با انتخاب این گزینه‌ مقیاس نماهای مختلف قطعه یا اسمبلی با توجه به اندازه‌های قطعه به‌طور خودکار انتخاب می‌شود.
 • Automatically hide components on view creation : با انتخاب این گزینه‌ قطعات غیر قابل رؤیت در نقشه‌های اسمبلی به‌طور خودکار نمایش داده نمی‌شود.
 • Reduce spacing when dimensions are deleted or edited :  با انتخاب این گزینه‌ بعد از ویرایش یا حذف یکی از اندازه‌ها در محیط نقشه‌کشی، فاصله‌ی بقیه‌ی اندازه‌ها به‌طور خودکار کاهش خواهد یافت.

قیدهای بین دو خط در نرم‌افزار  SolidWorks

 

برای تعریف یک قید بین دو خط در نرم‌افزار SolidWorks میبایست یکی از دو خط را با موس انتخاب و بعد از نگه داشتن دکمه‌ی Ctrl ، روی خط دیگر کلیک نمود. به این شکل پنجره‌ی مشخصات باز شده و کاربر می‌تواند از میان قیود تعبیه‌شده در این پنجره قید مدنظر خود را انتخاب نمایند.

خواندن این مطلب
رنگ‌ها در نرم‌افزار سالیدورکس SolidWorks

از جمله این قیدها :

 • قید Equal طول دو خط را با هم برابر می‌کند.
 • قید Parallel دو خط با هم موازی خواهند شد.
 • قید Collinear دو خط را در راستای همدیگر قرار می‌دهد.
 • قید Fix برای ثابت کردن محل هر دو خط در صفحه استفاده می‌شود.
 • قید Perpendicular باعث می‌شود تا راستای دو خط انتخاب‌شده بر هم عمود شود.
 • قید Horizontal هر دو خط به حالت افقی و  قید Vertical هر دو خط به حالت افقی تبدیل میکند.

 

 

تنظیمات سیستم در نرم‌افزار SolidWorks

برای تنظیمات کلی میتوانید با کلیک روی پنجره‌ی Tools گزینه‌ی Options را انتخاب کنید. با این کار پنجره‌ی System Options باز می‌شود که خود از دو تب اصلی System Options و Document Properties تشکیل شده است.

 • تب اول : برای تنظیمات کلی سیستم استفاده می‌شود.
 • تب دوم : برای تنظیمات مربوط به یک فایل، قطعه، اسمبلی و… استفاده می‌شود.

 

در ادامه مبحث آموزش سالیدورکس SolidWorks در این مقاله نیز در مورد یکی از مباحث صحبت شده در آموزش SolidWorks به صورت کلی اشاره ای داشتیم  . 

مقالات مرتبط :

نکات SOLIDWORKS برای طراحان و مهندسان

دستور های کاربردی در SolidWorks

رنگ‌ها در نرم‌افزار سالیدورکس SolidWorks

رابط گرافیکی کاربر یا GUI

آشنایی با محیط های نرم افزار Solidworks

آموزش  از صفر تا صد solidworks

انواع بادامک

شما عزیزان در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید پکیج آموزشی SolidWorks می‌توانید به  وبسایت WWW.Npshop.NET مراجعه نمایید.

رنگ‌ها در نرم‌افزار سالیدورکس SolidWorks

مقاله قبلی

نکات SOLIDWORKS برای طراحان و مهندسان

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در سالیدورک