عمران

کنترل دریفت

0
درفت سازه

برای تمامی سازه ها استفاده از روش تحلیل دینامیکی طیفی یا تاریخچه زمانی مجاز میباشد صرفنظر از اینکه برای سازه، روش تحلیل استاتیکی مجاز باشد یا خیر، میتوان دریفت سازه را به یکی از روشهای دینامیکی محاسبه و کنترل نمود.

در روش تحلیل دینامیکی طیفی نتایج ناشی از این تحلیل برای مودهای مختلف موثر در پاسخ سازه به صورت جداگانه انجام میگیرد و نتایج هر یک از مودها برای هر یک از پاسخها از جمله جابه جایی و دریفت به یکی از روشهای مجاز نظیر SRSS یا CQC ( جذر مجموع مربعات یا ترکیب مربعی کامل ) با یکدیگر ترکیب میشوند و نتایج به دست آمده از این روش ترکیبی میتواند از جمله برای دریفت سازه قابل قبول باشد. اما اگر این نتایج ، ناشی از جمع مستقیم پاسخهای مودهای مختلف باشد ، نمیتواند قابل قبول باشد.

 

درفت سازه چیست؟

دریفت تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه است، در حالیکه نسبت دریفت تغییر مکان هر طبقه تقسیم بر ارتفاع طبقه است.

برخی دریفت را با نسبت دریفت اشتباه می گیرند در صورتی که هر کدام از اینها کاملا با هم فرق می کنند!

 

دریفت Δ : تغییر مکان نسبی هر طبقه

 

نسبت دریفت Δ/h : نسبت تغییر مکان جانبی نسبی طبقه به ارتفاع طبقه

 

اگر سازه از لحاظ پیچشی منظم باشد کنترل دریفت بر اساس تغییر مکان های مراکز جرم صورت می گیرد اما اگر نامنظمی پیچشی داشته باشیم این کنترل بر اساس لبه های کناری ساختمان  صورت می گیرد.

دریفت چیست ؟

آیین‌نامه ۲۸۰۰

استاندارد ۲۸۰۰یا آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله مجموعه قوانین سازه ای است جهت طراحی لرزه ای سازه در برابر زلزله .

تدوین شدن این آیین‌نامه باعث رونق گرفتن ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شد و همچنین، کوشش جهت اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله بسیار مؤثر بود.

هیئت دولت،هر ۵ سال یکبار  تجدید نظر در «آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته‌است

از مهمترین بحث‌های سازه ایی در این آیین‌نامه میتوتن به تعیین نیروی زلزله وارد بر ساختمان و کنترل نا منظمی‌ها در سازه اشاره کرد.

کنترل تغییر مکان جانبی سازه بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰

 

تغییر مکان جانبی نسبی طبقات مطابق بند ۳-۵ آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم کنترل می‌شود. بر اساس بند ۳-۵-۱، تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه که برابر است با اختلاف بین تغییر مکان‌های جانبی واقعی مراکز جرم کف‌های بالا و پایین آن طبقه، نباید از مقدار MD تجاوز کند.

ΔM=Cd.ΔeuΔM=Cd.Δeu

در این رابطه:

DM = تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقعی طبقه.

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی سازه به علت رفتار غیر خطی آن (جدول ۳-۴).

euD = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح.

بر اساس بند ۳-۵-۲، مقدار DM که با منظور کردن اثر DP- در محاسبه DM به دست می‌آید، نباید از مقدار مجاز aD تجاوز نماید.

در ساختمان‌های با ۵ طبقه:                                  Δa=0.025 hΔa=0.025 h

در سایر ساختمان‌ها:                                         Δa=0.020 hΔa=0.020 h

در این روابط h ارتفاع طبقه می‌باشد.

 

 

عناصر خطی و غیر خطی

مقاله قبلی

مراحل طراحی طلا و جواهر

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *